Skip to content

Kommer det finnas bilverkstäder år 2050?

Den svenska verkstadsmarknaden omsätter cirka 60 miljarder kronor och består av runt 3500 företag som erbjuder olika typer av service och reparation. Av dessa är 900 auktoriserade av ett eller flera bilmärken. Antalet verkstäder har minskat de senaste 15 åren till en följd av nedläggningar, uppköp och sammanslagningar. Det finns inga exakta siffror, men uppskattningsvis en minskning på 30% av antalet.

Främst är det icke-auktoriserade, mindre företag som har fått och kommer att få det svårare. Det beror på en mängd anledningar av vilka de främsta är:

-Försäkringsbolagens styrning av reparationer till auktoriserade bilverkstäder som de har avtal med. Försäkringsbolagen betalade cirka 9 miljarder kronor till verkstäder. Så för många är en väg framåt att hitta bra samarbeten med olika försäkringsbolag.

-Nya ägandeformer gör att service alltmer blir bunden till en viss verkstad. Vid till exempel privatleasing skrivs det oftast ett serviceavtal med märkets/handlarens egna verkstad.

-Det ställs höga krav på att kunna göra snabba förändringar när ny teknik behövs för att kunna reparera nya märken och modeller. Det kan behöva göras investeringar i miljonklassen för att få en auktorisering för ett bilmärke, vilket är svårt att göra för mindre företag med låga marginaler. Dessutom innebär en större mängd elbilar att det behövs ny kompetens kring dessa och hur de ska skötas.

Elbilens intåg på marknaden ställer nya krav på verkstäderna i form av kompetens och verktyg

 

Försäljningen av just elbilar har ökat dramatiskt. Prognoserna ändras ständigt men just nu pekar det mot att det kommer att finnas över 1,5 miljoner elbilar år 2030. Då kommer försäljningen av elbilar stå för över 90% av nybilsförsäljningen. Och med dessa bilar så kommer behovet av service att minska då antalet rörliga delar minskar. Det är svårt att riktigt förutspå nivåerna, men enligt data från företaget CAP HPI så handlar det om cirka 25% lägre kostnader.

Ytterligare något som påverkar servicemarknaden är utvecklingen mot autonoma bilar. Det finns prognoser som pekar på en minskning av bilolyckorna med 90% med självkörande bilar. Vilket i sin tur kommer att minska behovet av verkstäder. Om vi dessutom kommer att se en ökning av bildelning och andra mobilitetstjänster som minskar behovet av antalet bilar, så får dessa trender tillsammans en rejäl påverkan på verkstadsmarknaden. Det kan komma att handla om en minskning på 20-30% under den närmaste 15-årsperioden.

 

Hur ska framtidens verkstäder hitta affärsmodeller anpassade efter den efterfrågan som då finns

Med autonoma bilar och bildelning kommer även kravet att öka på att de hela tiden ska vara ”online”. Då den direkta feedbacken från en förare i många fall kommer att försvinna så kommer fordonet självt i större utsträckning att vara ansvarig för att rapportera och även förvarna om problem som uppstår. Då gäller det att det finns tillgång till verkstäder som kan utnyttja luckor i användandet och åtgärda problemen som snart som möjligt.

 

Även om detta ligger lite längre fram i tiden så innebär det att handlare redan idag måste börja rusta sig för en förändring av marknaden. Då kundunderlaget minskar måste kunderna vinnas på nya sätt och nya tjänster måste utvecklas. För till sist kommer det att handla om att göra vardagen så smidig som möjligt för sina kunder. Att utföra arbetet med god kvalitet för att vinna kundernas förtroende kommer alltid att premieras. Sitter ni också i diskussioner kring hur ni ska serva framtidens kund och bilflotta? Här kan vi på The Incredible Journey hjälpa till! Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Jag vill veta mer!

KÄLLOR:

Business Cars - EVs cheaper to maintain than petrol cars, Motorbranschen 2019-12, Konkurrensverkets rapportserie 2019:2, Elbilsläget 2018, McKinsey & Company - Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world

Läs mer

Se alla artiklar