Skip to content

Så möter ni framtiden med hjälp av en DXP

Omvärlden förändras fort. Omvärldsfaktorer som pandemi, krig och höga elpriser påverkar alla och branschunika förändringar som komponentbrist, ledtider, agentförsäljning och elbilsboom påverkar i allra högsta grad er som är jobbar med bilar och lastbilar.  

Allt detta tillsammans med förändrade beteenden hos kunderna gör att det blir allt viktigare att vara snabbfotad och verkligen möta kunderna där de befinner sig. Om man tar i beräkning att en bilhall i bästa fall har ett hundratal besökare i vecka, men att det på hemsidan är vanligt att besökarna räknas i tusental så förstår man att det är viktigt att sy ihop den digitala upplevelsen. Det är väsentligt att ta reda på vad dina kunder gör online för att kunna vara proaktiv i försäljningen. Det går inte att vänta inte i bilhallen utan ni måste idag möta dem ute på er hemsida. 

Traditionellt har man använt sig av system för kunddata och försäljning, där ibland CRM. Det är användbart och hjälper dig att få mer struktur på ditt säljarbete och är en bra utgångspunkt. Men som med mycket finns det alltid något bättre, något mer funktionellt, i detta fall DXP (Digital Experience Platform), eller som det heter på svenska “digital upplevelseplattform”. Denna hjälper ditt företag med att samla in och strukturera all denna kunddata från alla platser som kunderna befinner sig samtidigt som den medföra en mängd ytterligare fördelar.

DXP är en helhetslösning som integrerar olika plattformar och system. Den samlar in data från olika datakällor och ökar därmed dina digitala tillgångar i ett och samma system. Det här underlättar inte bara ditt dagliga arbete, det skapar också struktur och reducerar fel. Med en DXP ger ni möjligheten att ge kunden en samstämmig upplevelse i alla kanaler, en riktig omniupplevelse. Detta för att man kan förutse vad kunderna gillar och vad de vill ha. För att då kunna leverera i det ögonblicket de är köpredo. Tack vare all den data ditt DXP samlar in. Självklart finns det en koppling till era social medier som adderar ytterligare information om kunderna.

När många märken inför agentförfarande för nybilsförsäljningen får det flera konsekvenser för återförsäljarna. Men den kanske viktigaste är att det kommer att bli ännu viktigare att äga sin egen kunddata, så man inte “släpper” kunderna till någon annan. 

All den data ditt DXP samlar in innebär att man bygger upp en kunddatabas där all relevant information finns om kunden för att man på bästa sätt ska kunna nå dem genom återkoppling, utskick, formulär, workflows och mer därtill. Det är nästan bara du som sätter gränserna hur du vill arbeta med informationen du har om en kund. 

Att sälja mer till sina befintliga kunder är det enklaste sättet att hitta nya affärer, men många återförsäljare “glömmer bort” sina kunder efter det initiala köpet och de uteblivna kommunikationen betyder att att man måste vinna dem igen vid nästa köp. Vilket är väldigt kostsamt. Om de istället till exempel kunde automatisera regelbundna utskick, skicka nyhetsbrev eller skapa inloggat läge för att publicera relevant personifierad information så kommer det bli så mycket enklare att få kunderna att hitta tillbaka vid nästa köp.

Tänk dig drömscenariot att vid kundmötet i bilhallen redan veta vad kunden är intresserad av, vad de har tittat på för bilar, vad de använder för tjänster hos er  och veta med vem de redan har kommunicerat med inom företaget. Visst skulle det göra jobbet för era säljare mycket enklare.

Med all insamlad data kan ni också mäta vilka av alla era kampanjer som är effektiva och vad ni ska lägga era pengar på. Även uppföljning av event blir mycket enklare. Detta är något som en av våra kunder har arbetat mycket med. Från att se event som en ren marknadsföring där de låter kunderna provköra, till att på ett enkelt sätt följa upp varje event och varje provkörning för att då kunna mäta resultatet och genom det bli bättre och mer träffsäker för varje gång.

När man spenderar mer och mer tid online höjs också kraven, det är lättare för kunden att ställa krav på användarupplevelsen, på utbudet och återkopplingen. Med allt detta sagt är det därför extremt viktigt att du har koll på din kunddata och agerar utefter den. Helst genom att automatisera så mycket av utskick och kampanjer som möjligt för att säljarna ska kunna fokusera på kundmötet när kunderna sedan hör av sig.

Många återförsäljare vi möter har en vilja att komma framåt i sin digitalisering, men har har svårt att veta vilka steg de ska ta för att komma vidare. Med en DXP i botten så blir det mycket enklare att genomföra er vision. Många av de idéer ni har kan realiseras och göra att ni blir det innovativa företag som ni måste vara i en framtid där allt ändras snabbt.

Kort sagt fördelarna med en DXP är många, men bara för att sammanfatta:

  • skapa struktur och organisation för företaget
  • förbättra kundens användarupplevelse
  • skapa fler affärsmöjligheter
  • möjlighet att öka innovationstakten 
  • knyta kunderna närmare 
  • automatiserade flöden för att kommunicera bättre och enklare
  • synkronisera era datakällor för att samla kunddata

Jamen, hur hänger detta ihop med kraven som GDPR ställer på företag undrar du säkert? Att veta vilka som har lämnat consent och när de gjorde det är ett måste att veta idag. Självklart finns det hantering även för detta.

En bra upplevelse, både för kunderna och medarbetarna, med hjälp av en bra DXP är avgörande för att öka din kundnöjdhet och kundlojalitet.

Prata gärna mer med oss om du vill veta mer vad en DXP kan ha för fördelar för ditt företag!

 

Läs mer

Se alla artiklar