Kommer det finnas bilverkstäder år 2050?

Tue Mar 21 2023 09:40:00

Den svenska verkstadsmarknaden omsätter stora summor och består av runt 3500 företag. Men hur många kommer finnas kvar i framtiden?

September 26, 2023 10:25

Antalet serviceverkstäder har minskat de senaste 15 åren till en följd av nedläggningar, uppköp och sammanslagningar. Det finns inga exakta siffror, men uppskattningsvis rör det sig redan om en minskning på hela 30 procent, där framtiden siar om en fortsatt nedgång.

Idag omsätter den svenska verkstadsmarknaden cirka 60 miljarder kronor, fördelat för drygt 3 500 företag där lite mer än en tredjedel är auktoriserade av ett eller flera bilmärken. Främst är det också icke-auktoriserade, mindre företag som har fått och kommer att få det svårare. Detta beror på flera faktorer.

– Försäkringsbolagens avtal

Idag styr försäkringsbolagen serviceärenden för miljardbelopp till auktoriserade bilverkstäder som de har avtal med. För mindre aktörer som idag saknar avtal kommer det bli allt mer svårt att vinna andelar på marknaden.

– Nya ägandeformer

Nya ägandeformer gör att serviceärenden blir alltmer bundna till specifika verkstäder. Vid till exempel privatleasing skrivs det oftast ett serviceavtal med märkets eller handlarens egna verkstad.

– Ny teknik ställer krav på (snabba) investeringar

Med ett högt inflöde av nya märken och modeller ställs höga krav på att kunna göra snabba förändringar i verksamheten. För att auktoriseras av ett nytt bilmärke rör det sig ofta om investeringar i miljonklassen, vilket också missgynnar mindre företag med låga marginaler. Dessutom innebär den ökade mängden elbilar att kompetensen kontinuerligt behöver uppdateras.

Minskat servicebehov med elbilar?

Försäljningen av just elbilar har ökat dramatiskt. Prognoserna ändras ständigt men just nu pekar det mot att det kommer att finnas över 1,5 miljoner elbilar år 2030. Då kommer försäljningen av elbilar stå för över 90% av nybilsförsäljningen. Och med dessa bilar så kommer behovet av service att minska då antalet rörliga delar minskar. Det är svårt att riktigt förutspå nivåerna, men enligt data från företaget CAP HPI så handlar det om cirka 25% lägre kostnader.

Ytterligare något som påverkar servicemarknaden är utvecklingen mot autonoma bilar. Det finns prognoser som pekar på en minskning av bilolyckorna med 90% med självkörande bilar. Vilket i sin tur kommer att minska behovet av verkstäder. Om vi dessutom kommer att se en ökning av bildelning och andra mobilitetstjänster som minskar behovet av antalet bilar, så får dessa trender tillsammans en rejäl påverkan på verkstadsmarknaden. Det kan komma att handla om en minskning på 20-30% under den närmaste 15-årsperioden.

 

Hur ska framtidens verkstäder hitta affärsmodeller anpassade efter den efterfrågan som då finns?

Krav på snabb och lättillgänglig service 

Med autonoma bilar och bildelning kommer även kravet att öka på att de hela tiden ska vara ”online”. Då den direkta feedbacken från en förare i många fall kommer att försvinna så kommer fordonet självt i större utsträckning att vara ansvarig för att rapportera och även förvarna om problem som uppstår. Då gäller det att det finns tillgång till verkstäder som kan utnyttja luckor i användandet och åtgärda problemen som snart som möjligt.

Även om detta ligger lite längre fram i tiden så innebär det att handlare redan idag måste börja rusta sig för en förändring av marknaden. Då kundunderlaget minskar måste kunderna vinnas på nya sätt och nya tjänster måste utvecklas. För till sist kommer det att handla om att göra vardagen så smidig som möjligt för sina kunder. Att utföra arbetet med god kvalitet för att vinna kundernas förtroende kommer alltid att premieras. Sitter ni också i diskussioner kring hur ni ska serva framtidens kund och bilflotta? Här kan vi på The Incredible Journey hjälpa till! Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Källor

Business Cars - EVs cheaper to maintain than petrol cars, Motorbranschen 2019-12, Konkurrensverkets rapportserie 2019:2, Elbilsläget 2018, McKinsey & Company - Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela