Tre viktiga rapporter om bilbranschen 2024

Nu har de färska rapporterna om bilåret 2023 äntligen börjat ramla in! Vi har djupdykt i och summerat upp slutsatserna från tre rapporter som ger oss värdefulla insikter från året som gått, liksom prognoser för bilåret 2024. Läs våra summeringar, eller ta del av alla rapporter genom länkarna i artikeln.

February 23, 2024 12:54

1. Svenskarna och Bilköpet – Blocket

I december 2023 släpptes en ny version av Blockets bilrapport, som baseras på intervjuer med svenskar i åldern 18-79 år. Här delas värdefulla insikter om konsumenters syn på bland annat bilköp, drivmedel och pris, liksom deras syn på bilmarknaden under 2024.

Rapportens insikter i korthet:

 • Inom åldersgruppen 30-49 år planerar fyra av tio att skaffa eller byta bil inom de kommande två åren.
 • Sex av tio av de tillfrågade uppger att deras nästa bil kommer att vara en el- eller hybridbil.
 • Endast två av tio är intresserade av bensin- eller dieseldrivna fordon.
 • Kvinnor är mer priskänsliga än män vad gäller bilens månadskostnad.
 • Majoriteten av de tillfrågade tror att deras nästa bil kommer att vara lika dyr eller dyrare än den de har idag. Kostnaden för drift är viktigare än inköpspriset.

Här hittar du rapporten (Blocket).

Om rapporten: Studien är genomförd i samarbete med Kantar och genomfördes mellan den 21–27 september 2023 i Sifo-panelen. Undersökningen består av 1858 intervjuer med personer mellan 18-79 år som äger/leasar/hyr/lånar/"bilpoolar" en bil.2. Automotive Outlook 2024 – The Economist Intelligence Unit

När The Economist siar kring 2024 står elfordon i fokus och inte minst Kinas allt starkare dominans på marknaden. Samtidigt spås en minskning i försäljningen, med betoning på begagnatmarknaden.

Rapportens insikter i korthet:

 • Övergången till elbilar kommer att accelerera, men Kinas starka närvaro inom elfordonsektorn kommer att bidra till geopolitiska spänningar.
 • Försäljningen av personbilar förväntas öka med 3 %, medan försäljningen av nyttofordon och bussar kommer att öka med 1 %.
 • Elfordon kommer att vara den mest dynamiska delen av marknaden, med en förväntad försäljningsökning på 21 %, vilket motsvarar 14,9 miljoner enheter globalt.
 • Stramare utsläppsregler och renluftsbestämmelser i många städer kommer att påverka fordonanvändningen. Detta kommer att stödja efterfrågan på nyare fordon, inklusive elfordon, men dämpa försäljningen av begagnade fordon.

Här hittar du rapporten (EIU).

Om rapporten: EIU:s rapport bygger på EUI:s egna analyser, med fokus på utmaningarna, möjligheterna och trenderna de har identifierat för 2024.

3. Återförsäljarnas perspektiv på 2024 – Kerrigan Advisors

Det är inte helt enkelt att finna rapporter från ett svenskt åteförsäljarperspektiv, men Kerrigan Advisors genomförde en anonym undersökning bland amerikanska återförsäljare (blandade märken) under slutet av 2023. I rapporten lyfts både branschens förväntningar på 2024, men också återförsäljarna förtroende för respektive märke, vilket aldrig mätts tidigare.

Rapportens insikter i korthet:

 • Över hälften av de tillfrågade återförsäljarna planerar att växa och 47 % planerar att addera ytterligare en eller flera anläggningar.
 • 52 % av återförsäljarna förutspår att 2023 års starka värderingar kommer att hålla i sig under 2024, medan en av tre förväntar sig en nedgång (den högsta siffran sedan undersökningens start 2019).
 • Återförsäljarnas förtroendet för respektive varumärke varierar stort: Toyota rankas i topp, medan Ford hamnar längst ner på listan.

Här hittar du rapporten (Kerrigan Advisors).

Om rapporten: Baseras på 650 anonyma respondenter i USA (återförsäljare). Svaren samlades in via Kerrigan Advisors databas från juni 2023 till oktober 2023.

---

På TIJ är vi måna om att hålla både oss själva och er uppdaterade kring det senaste om branschen. Följ oss på LinkedIn för att ta del av fler insikter, rapporter och analyser.

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela