Skip to content

4 viktiga steg för att engagera dina medarbetare digitalt

En allt mer digitaliserad värld, nya kundbehov och förväntningar på bland annat snabb återkoppling, self-service och att kunna göra sin köpresa både fysiskt och digitalt ställer höga krav att ställa om på både arbetsgivare och säljarna hos varje återförsäljare

Vi ser att besöken i bilhallen går ner och ligger nära 1,1 gång för varje bilköp, samtidigt har inkommande digitala leads aldrig varit fler. Det tyder på att kunderna har flyttat ut i det digitala rummet. Ofta blir då fler handlare tillgängliga på samma gång och den som snabbast och bäst löser kundens behov får affären.

Kunden rör sig allt mer sömlöst i det digitala och fysiska rummet samtidigt finns det ambition hos de flesta återförsäljarna att bygga lojalitet och relation över tid och på så sätt driva serviceaffären. Det betyder att det är otroligt viktigt att medarbetarna arbetar tillsammans och i samma system för att följa kundens billiv med återförsäljaren. Man måste vara nyfiken, lära känna kunden digitalt och kunna avkoda vad kunden vill i numera digitala spår. Något som varit en självklarhet för varje bilhandlare tidigare när vi kunnat se och träffa kunderna i våra bilhallar.

Vad ska man då tänka på när man ska engagera sina medarbetare till att arbeta mer digitalt? Först och främst måste man tänka på att det är personer, individer, man har att göra med och att vi alla fungerar på olika sätt. En del kommer hoppa in i bilen direkt och bara köra, andra kommer vara mer analytiska och fundersamma, de tredje kommer tvärnita och köra åt andra hållet. Olikheter man som ledare behöver ta hänsyn till när alla ska med i bilen.

Alla ska ha koll - Ledningen ska gå före och visa vägen
Det är viktigt att man först som ledare själv är insatt i arbetet och är påläst om det nya arbetet eller programmet som ska göras och implementeras. Om man tycker det är svårt att själv beskriva allt inom digitalisering och den förändringsresa ni står inför så ta hjälp! Vi kan tillsammans med er stötta i att förmedla budskapet så att det blir tydligt för alla. Viktigt är dock att ledningen visar en tydlighet och uthållighet att det här är det som är vägen fram.

Ambassadörer

Utse en eller flera ambassadörer när ett nytt projekt startar. Utbilda dem först för att de sedan kan fungera som “mentorer” för resterande som ska med i projektet. Har man någon/några som lär sig och förstår nyttan av det nya arbetssättet och programmet är det enklare att få med sig fler. Så att medarbetarna kan få utbyte av varandras kunskaper. 

Den här approachen har vi med framgång använt i alla våra digitaliseringsprojekt och implementation av nya system. Ofta har det också gjort att man har kunnat ta tillvara på talang i bolaget som behövt nya utmaningar efter arbetet som exempelvis bilsäljare eller servicerådgivare.

Engagera medarbetarna 

För att man ska få engagerade medarbetare måste man engagera dem i ett eller flera tydliga case så de förstår vad ska göra och hur förbättringarna kommer underlätta för dem. I våra implementationer av digitaliseringslösningar startar vi ofta i att lösa medarbetarnas pain points så att det ger motivation och energi att lösa fler och mer komplexa utmaningar. 

Det kanske handlar om att vara ny på jobbet och kunna nå många kunder för att göra en introduktion om att vara kundens nya säljare. Vi vet att det kan vara mödosamt att plocka upp relationen när en säljare har slutat med många bilaffärer bakom sig. Lite hjälp här på vägen gör att man ofta vill ha mer.

Ha med dem i ett tidigt stadie i projektet och visa uppskattning och vilken nytta det har för framtida arbete och karriär. Känner sig inte medarbetarna delaktiga i arbetet har de svårare att förstå nyttan med det. 

Sätt mål, analysera och experimentera

För att medarbetare och företag ska utvecklas tillsammans och åt rätt håll är det viktigt att sätta mål som kan analyseras, mätas och följas upp. Tydligt redogöra för att alla är med, vikten av deras kunskap och vilken del de har i resan. Våga också experimentera under arbetets gång, ibland sker de riktiga stordåden när man minst anar det.

Att göra ett större förändringsarbete kräver både tid och engagemang.Tiden du lägger ner på att lära dig nytt, övertala dina kollegor och analysera resultatet kommer betalas tillbaka genom tidseffektivt arbete, engagerade kollegor och nöjdare kunder!

 

Läs mer

Se alla artiklar