Skip to content

Engagera dina medarbetare digitalt

Ändrade arbetsförhållande, en allt mer digitaliserad värld och krav på snabb återkoppling ställer högre krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar om att vara flexibel, göra sin omvärldsanalys och öka sin tillgänglighet. Saker som för några år sedan inte alls sågs som väsentliga, men som idag är en självklarhet. 

Denna omställning till det uppkopplade samhället kan för vissa anses som onödigt, komplicerat och svårnavigerat. Den som främst måste knäcka denna nöten är företagsledaren för att på ett inspirerande, konstruktivt och effektivt sätt få med sig sina medarbetare på den digitala resan, både för deras, men också för företagets skull. 

Vad ska man då tänka på när man ska engagera sina medarbetare till att arbeta mer digitalt? Först och främst måste man tänka på att det är personer, individer, man har att göra med och att vi alla fungerar på olika sätt. En del kommer hoppa in i bilen direkt och bara köra, andra kommer vara mer analytiska och fundersamma, de tredje kommer tvärnita och köra åt andra hållet. Olikheter man som ledare behöver ta hänsyn till när alla ska med i bilen. 

Detta är ett arbete man som företag bör göra då forskning visar att företag med engagerade anställda presterar bättre, når sina mål i högre grad, har bättre kundnöjdhet och är 22% mer lönsamma än sina konkurrenter. Det är bara några saker att tänka extra på: 

Alla ska ha koll 
Att föregå med gott exempel är viktigt som ledare. Därför är det viktigt att man som ledare eller chef själv är insatt i arbetet och är påläst om det nya arbetet eller programmet som ska göras och implementeras. Att ge feedback, vara tydlig och coacha är tre saker som är viktiga enligt en undersökning av &frankly för att medarbetarna ska utvecklas. 

Ambassadörer
Att utse en eller flera ambassadörer när ett nytt projekt startar. Utbilda dem först för att de sedan kan fungera som “mentorer” för resterande som ska med i projektet. Har man någon/några som lär sig och förstår nyttan av det nya arbetssättet och programmet är det enklare att få med sig fler. Så att medarbetarna kan få utbyte av varandras kunskaper. 

Engagera medarbetarna 
För att man ska få engagerade medarbetare måste man engagera dem. Ha med dem i ett tidigt stadie i projektet och visa uppskattning. Uppskattning via beröm, uppmuntran och påpeka värdet av att utvecklas i sitt yrke - vilken nytta det har för framtida arbete och karriär. Känner sig inte medarbetarna delaktiga i arbetet har de svårare att förstå nyttan med det. 

Sätt mål, analysera och experimentera
Kanske något av det viktigaste när vi tar oss an nya projekt är att ha mål. Tydliga, mätbara och tidsbestämda mål som följs upp och analyseras. För att medarbetare och företag ska utvecklas tillsammans och åt rätt håll. Tydligt redogöra för att alla är med, vikten av deras kunskap och vilken del de har i resan. Våga också under arbetets gång att experimentera, ibland sker de riktiga stordåden när man minst anar det. 

Att göra ett större förändringsarbete kräver både tid och engagemang. Att göra detta arbete digitalt kräver kanske ännu mer. Men som när man arbetar digitalt behöver man oftast bara gör det en gång för att sedan spara och återanvända. Tiden du lägger ner på att lära dig ett nytt program, övertala dina kollegor och analysera resultatet kommer betalas tillbaka genom tidseffektivt arbete, engagerade kollegor och nöjdare kunder!

 

Läs mer

Se alla artiklar