Datavård är kundvård

För varje bilåterförsäljare som strävar efter att överleva och blomstra under de kommande åren är det avgörande att bygga långsiktiga och meningsfulla relationer med sina kunder. En nyckelkomponent för att uppnå detta är att fördjupa sig i det kunddata man själv äger.

February 6, 2024 15:22

Historiskt sett har bilhandlare varit mindre framstående när det gäller detta, men det är dags att förändra det. En nyckelkomponent för att uppnå detta är att använda sig av det data som finns kring kunder och  att börja kommunicera på dem mer relevant och personligt. Men för att kunna göra detta behöver kvaliteten på data var hög, vilket ofta inte är fallet idag. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur datavård kan vara en kritisk faktor för framgång och varför det är oumbärligt för en återförsäljares verksamhet.

Fördelar med noggrann datavård av kunddata:

1. Personifierad marknadsföring och erbjudanden:

Genom att ha korrekt kunddata kan ni skräddarsy era erbjudanden efter varje kunds specifika behov och önskemål. Istället för att skicka ut generella erbjudanden kan ni skapa kampanjer som träffar rätt målgrupp, vilket ökar sannolikheten att kunderna hittar precis vad de söker bland era bilar och tjänster.

2. Effektiv intern kommunikation:

Korrekt kundinformation underlättar när interna processer ska optimeras. När alla medarbetare har tillgång till samma korrekta kunddata främjas en smidigare och effektivare intern kommunikation. Detta är av stor vikt i en bransch där snabbhet och tillgänglighet är avgörande faktorer.

3. Skapa kundkort och bygga långsiktiga relationer:

Genom att noggrant dokumentera kundens preferenser och köphistorik kan vi inte bara erbjuda skräddarsydd service vid varje köp utan också bygga långsiktiga relationer. En nöjd kund är en kund som återkommer, och detta är grundläggande för en hållbar verksamhet.

Riskerna med bristande datavård:

1. Förlorade försäljningsmöjligheter:

Felaktig eller föråldrad kundinformation kan resultera i att vi missar potentiella försäljningsmöjligheter. Genom att inte erbjuda rätt modell eller service riskerar vi att förlora potentiella kunder till konkurrenterna.

2. Rättsliga konsekvenser:

Inom bilhandeln behandlar vi ofta känslig information. Att inte följa dataskyddslagar som GDPR kan leda till böter och juridiska problem. Det är avgörande att prioritera och säkerställa skyddet av kundernas integritet.

3. Ökade kundsupportkostnader:

Felaktig information kan leda till missförstånd och ökade kostnader för att hantera kundsupportärenden. Det är viktigt att undvika onödiga utgifter genom att ha korrekt information från början.

För att underlätta datavården kan användningen av ett modernt CRM-system som HubSpot vara avgörande. HubSpot, särskilt dess Operations Hub, erbjuder funktioner som Data Quality Command Center och Bulk Duplicate Management, vilket väsentligt underlättar arbetet med att hantera och uppdatera data på ett kontrollerat och korrekt sätt.

Vi på The Incredible Journey har också utvecklat produkter och verktyg som kompletterar det som finns i HubSpot. Genom integrationer till Bilvision och även underliggande affärssystem kan ni enkelt hålla era kundregister aktuella och få insikt i era kunders bilägande och aktiviteter. Vi hjälper er att säkerställa att kunddata är korrekt formaterad och flaggar för ogiltiga poster eller potentiella dubbletter.

Sammanfattningsvis kan man säga att datavård inte bara är en administrativ uppgift för en bilhandlare utan en investering i affärsframgång. Genom att vårda kundrelationer och hantera data på ett noggrant sätt kan ni inte bara öka försäljningen utan också bygga en stark och lojal kundbas. Er framgång handlar om att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen och säkerställa att varje kund känner sig unik och väl omhändertagen.

Om ni vill veta mer om hur vi på The Incredible Journey kan hjälpa er att ha hög kvalitet på er kunddata, är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela