4 viktiga steg för att engagera dina medarbetare digitalt

Tue Mar 22 2022 08:53:39

Med kunder som bytt till den digitala anläggningen ställs nya krav på traditionella bilåterförsäljare. Här samlar vi stegen som krävs för att ställa om.

September 26, 2023 10:24

Med digitala köp som standard i nästan alla branscher ställs nya krav på köpresan – även för branscher som traditionellt skött all försäljning fysiskt. För bilbranschen har detta blivit extra tydligt när allt större del av researchen sker online och digitala uppstickare tar allt större marknadsandelar.  Men hur ställer man om verksamheten till att bli mer digital? Vi har samlat fyra viktiga steg.

Antalet besök på bilhallarna minskar stadigt och ligger nu på låga 1,1 gång per bilköp, samtidigt som mängden digitala sökningar och besök ökat markant. Kunderna har flyttat till den digitala anläggningen, men får inte alltid den service och det bemötande som numera förväntas. Här har branschen i stort en bra bit kvar, men för att komma igång krävs ett nytt arbetssätt – också det digitalt.

Digitalt arbetsätt – så kommer ni igång

Vad ska man då tänka på när man ska engagera sina medarbetare till att arbeta mer digitalt? Först och främst måste man tänka på att det är personer med vitt skilda förusättningar, kunskap och engagemang som ska tilltalas. I regel brukar man prata om tre kategorier: den nyfikna, den eftertänksamma och den konservativa. Tre personlighetstyper, som du som ledare behöver ta hänsyn till i omställningen. 

1. Alla ska ha koll - Ledningen ska gå före och visa vägen

Som ledare är det oerhört viktigt att själv vara påläst och insatt i det nya arbetsättet eller systemet som ska implementeras. Är inte du övertygad, kommer heller inte medarbetarna bli det. Med en engagerad ledning som uppvisar tydlighet och uthållighet, är chansen större för att fler går från ifrågasättande till påhejare.

Tips från oss
  • Våga ta hjälp! Om du upplever att det är svårt att förmedla och beskriva vad förändringen betyder och ska leda till,  kan ett sätt vara att ta hjälp utifrån. Vi på The Incredible Journey är vana vid att leda digitaliseringsresor och har lång erfarenhet av att utbilda och coacha ledare och medarbetare i de digitala verktygen. Tveka inte att höra av dig om du behöver stöttning!

2. Ambassadörer

Utse en eller flera ambassadörer när ett nytt projekt startar. Utbilda dem först och låt dem verka som “mentorer” för övriga som ska medverka i projektet. Vinsterna är många: ett budskap från en kollega tenderar att tas emot med mindre skepsis och släpper även fram frågor som annars kanske inte hade kommit fram. 

Tips från oss
  • Att använda sig av just ambassadörer har varit en framgångsfaktor i de många digitaliseringsprojekt vi har drivit. Över tid har vi sett långsiktiga vinster i arbetssättet och i många fall har arbetet också lett till ökad medarbetarnöjdhet och större talangutväxling. Nya arbetssätt föder nya arbetsuppgifter, som med rätt hantering kan ge medarbetare en nytändning i jobbet, och få talang att stanna längre.

3. Engagera medarbetarna

För att skapa engagerade medarbetare krävs det en tydlig problemformulering och konkreta lösningsförslag. Detta kan exemplifieras genom case (påhittade som riktiga) där den nya arbetsmetoden prövas och utvärderas. Detta leder i regel till en djupare förståelse för varför förändringen görs och vilka vinster det kan ge på individuellt, både kort- och långsiktigt. Att arbeta med just case ökar också känslan av att vara involverad från ett tidigt stadie – något som är avgörande för att bygga engagemang över tid. 

Tips från oss!
  • I våra implementationer av digitaliseringslösningar inleder vi ofta med att lösa medarbetarnas prioriterade "pain points". Vi röjer helt enkelt manegen och använder energin det ger till att utmana med fler och mer komplexa utmaningar.  

4. Sätt mål, analysera och experimentera

För att medarbetare och företag ska utvecklas tillsammans och åt rätt håll är det viktigt att sätta mål som kan analyseras, mätas och följas upp. Våga också experimentera under arbetets gång, ibland sker de riktiga stordåden när man minst anar det.

Tips från oss!
  • Mål ska vara smarta. Utöver ordets betydelse, är detta även en förkortning för specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.  Fem viktiga ramar som gör att mål faktiskt känns roliga att arbeta mot och ger ett faktiskt resultat. 

Och till sist...

Att göra ett större förändringsarbete kräver både tid och engagemang. Tid du lägger ner på att lära dig nytt, övertala dina kollegor och analysera resultat, men som också betalas tillbaka genom tidseffektivt arbete, engagerade kollegor och nöjdare kunder.

Redo att påbörja er digitaliseringsresa? Här har vi samlat allt du behöver veta om digitala plattformar

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela