Upplevs digital försäljning som mindre personlig?

Thu Apr 27 2023 08:10:14

Upplevs digital försäljning som mindre personlig än den fysiska kontakten? Vi tittar närmare på vad forskningen säger.

September 26, 2023 10:29

Den ökande trenden med digital handel har revolutionerat sättet kunder handlar på, genom att göra det enklare och bekvämare än någonsin att köpa produkter hemifrån. Men med denna övergång till online-handel så får vi frågan från många av våra kunder om digital handel upplevs som mindre personlig än fysisk handel.

Enligt en rapport från McKinsey & Company (Next in Personalization, 2021) spelar personalisering en avgörande roll för kundengagemang och lojalitet både i digitala och fysiska handelsmiljöer. Rapporten visar att företag som prioriterar personalisering i sina digitala marknadsföringsstrategier kan uppleva en ökning av intäkter på 10-30 procent.

Innan digitaliseringen, och med det, förväntningar att kunna göra stora delar av sin researchfas digitalt var många besök till den fysiska bilhallen ett vanligt sätt att bygga upp sitt köpbeslut. Idag är det färre antal människor i bilhallarna och våra kunder bekräftar att när besöket väl görs är det i synnerhet nära avslutet. På färre antal interaktioner under researchfasen är det svårare att hinna bygga relationen till kunder och därmed hjälpa dem i behovsanalysen för nästa bil. Särskilt om de inte har funnits där när kunderna har besökt dem i det digitala rummet.

Rapporten från McKinsey & Company lyfter också fram att personalisering inte bara handlar om att erbjuda relevanta produktrekommendationer eller anpassade meddelanden. Det handlar också om att skapa en personlig kundupplevelse som får kunden att känna sig uppskattad och förstådd. 

Sömlösa köpupplevelser

En separat rapport från Salesforce (Fifth edition of State of the connected customer, 2022) visar att 73 procent av kunderna förväntar sig att företag ska förstå deras behov och förväntningar. Detta innebär att företag måste fokusera på att bygga starka relationer med sina kunder, oavsett om de handlar i en fysisk butik eller online.

Trots bekvämligheten med digital handel finns det fortfarande några aspekter av fysisk handel som kunder saknar. Till exempel möjligheten att känna på och uppleva en produkt innan man gör ett köp, den personliga servicen som erbjuds av butiksmedarbetare och den sociala aspekten av att shoppa med vänner eller familj.

Sammanfattningsvis, även om digital handel vid första anblick kan uppfattas som mindre personlig än fysisk handel, behöver det inte vara så. Genom att prioritera personalisering och skapa en personlig kundupplevelse kan företag bygga en bro mellan de två och erbjuda en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder, oavsett vilken kanal de väljer att handla i.

K‍ällor

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela