Skip to content

Vad är en kundresa?

En kundresa beskriver en köpares väg till ett köp. Med andra ord, kunden vaknar inte helt plötsligt och bestämmer sig för att köpa. De går igenom en process för att bli medvetna om, överväga och utvärdera, och bestämmer sig sedan för att köpa en ny produkt eller tjänst.

Kundens resa sker både fysisk genom besök i affärer och showrooms och digitalt genom till exempel besök på tillverkares hemsidor eller att titta på recensioner på Youtube. Vissa resor är enkla och tar kort tid från behov till beslut. Medan andra som ett bilköp representerar kan vara oerhört komplexa. En studie från Google visade att en kund har mer än 900 interaktioner under loppet av 3 månader i samband med att de ska köpa en ny bil. Alla dessa interaktioner påverkar kunden genom att öka medvetenheten och förändra övervägandet fram till beslutet.

Genom att förstå kundens resa,  och problem de upplever längs den resan och de påverkande faktorer som formar deras tänkande kan säljare bättre förstå var köparen är någonstans och placera sin produkt eller tjänst längs den vägen. Så låt oss gå lite djupare.

Kundens resa kan delas upp i tre steg  som beskriver hur de går vidare på sin resa mot att köpa: medvetenhets-, övervägande- och beslutssteget.

  1. Medvetenhet: Kunden blir medveten om att de har ett problem och därför också har ett behov att lösa detta problem
  2. Övervägande : Kunden definierar sitt problem och ser att det finns en möjlig lösning. De överväger sen olika alternativ för att lösa det. 
  3. Beslut: Kunden utvärderar de möjliga lösningarna och beslutar sig för det bästa alternativt för att lösa problemet.

Vad du kan göra för att påverka kunderna i de olika stegen är något du kan läsa mer om i våra övriga inlägg.

 

Läs mer

Se alla artiklar