Varför köps (och körs) de flesta bilar av män?

2023-08-23

Idag ägs 64 % av landets bilar av män och bland nybilsköpen 2022 stod kvinnorna endast för en tredjedel. Men varför ser det ut så här?

February 23, 2024 12:55

I dagens samhälle är köp av bil inte längre en exklusiv manlig domän. Kvinnor är idag självständiga i alla aspekter av sina liv, inklusive när det kommer till att köpa bilar. Trots detta ägs 64 % av landets bilar av män och bland de nya bilarna som såldes under 2022 stod männen för hela 68 % av köpen.

I denna artikel tittar vi närmare på de faktorer som kan påverka den kvinnliga målgruppen under bilköpet och som kan leda till missade affärsmöjligheter för återförsäljare.

Stereotyper och Fördomar

En av de främsta hindren som kvinnor möter vid bilköp är fortfarande stereotyper och fördomar. Det finns en utbredd uppfattning om att bilar och teknik är "manliga intressen", vilket kan göra att kvinnor känner sig osäkra eller obekväma när de besöker bilhallar eller förhandlar med återförsäljare. Denna stereotyp kan också påverka hur kvinnor bemöts av säljare och potentiellt leda till att de inte tas på allvar, blir lyssnade på eller får tillräcklig/rätt information.

Brist på information

Kvinnor kan ibland uppleva en brist på tillgänglig information och utbildning om bilar och bilköp. Detta kan göra det svårt för dem att fatta välinformerade beslut när de väljer en bilmodell, förstå tekniska specifikationer och utvärdera priset. Att känna sig osäker på grund av bristande kunskap kan avskräcka kvinnor från att ta steget att köpa en bil.

‎bilkop-kvinnor-2022.‎001

Köpupplevelsen

Köpupplevelsen i sig kan vara en annan faktor som hindrar kvinnor från att köpa bil. Kvinnor har rapporterat känslor av obehag eller osäkerhet när de besöker bilhallar, där de ibland upplever att säljare inte tar deras önskemål och behov på allvar. Att känna sig pressad eller överväldigad av försäljningsprocessen kan leda till att kvinnor avstår från att göra ett köp. Just köpupplevelsen i den fysiska hallen, kan också vara en av faktorerna som lett till att kvinnor i allt högre utsträckning väljer att köpa sin bil online.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är en annan viktig aspekt som kan påverka kvinnors beslut att köpa en bil. Kvinnor kan vara mer medvetna om säkerhetsaspekter och försiktiga när det gäller att köpa en bil, särskilt om de planerar att köra ensamma eller på nätterna. Att känna sig säker bakom ratten är avgörande för att ta det sista steget mot att köpa en bil.

Sammanfattningsvis

För att öka andelen bilköp inom den kvinnliga målgruppen måste nuvarande hinder erkännas och adresseras. För återförsäljare kan det handla om att öka medvetenheten inom organisationen, utbilda personal och anpassa kommunikationen digitalt och i det fysiska mötet.  Det kan också handla om att förändra organisationen inifrån, genom att anställa mer diversifierat och på så vis förändra kultur och arbetssätt. Oavsett vilket är faktumet tydligt: inom den kvinnliga målgruppen finns ett stort outnyttjat potential, där de återförsäljare som ställer om först också har mycket att vinna.

Källor (och mer läsning)

Har du funderingar på hur utvecklingen kan komma att påverka er affär framöver? Hör av dig, så hjälper vi till!

Boka demo
Dela